Gaeilge

Tá an coiste Gaeilge beo bríomhar i Scoil Naomh Eoin Aspal Naofa. Tá an teanga le cloisteál agus le feiceál ar fud na scoile idir amhránaíocht, cluichí agus drámaíocht.  Baineann na páistí sásamh as an teanga a úsáid go neamhfhoirmiúil ar fud na scoile chomh maith leis an gclós agus tá muid thar a bheith bródúil astu.

Beatha teanga í a labhairt!

We have a lively and active Irish committee in St.John the Apostle NS. The Irish language can be heard and seen throughout our school, from singing, games in the classrooms and in the yard to drama and other various activities. The children enjoy speaking the language informally both in the classroom and on the yard and we are very proud of them.

Give life to a language by speaking it!   

An Aimsir

An Aimsir

D’usaid muid ar clar ban le frasai a scriobh faoin aimsir. Ghlac muid pairt i tasc eisteachta le sraith pictiur a tharraingt. Ansin, d’usaid muid na i-pads le sceal a chruthu le teama ‘An Aimsir’.

read more
X