An Aimsir

An Aimsir

D’usaid muid ar clar ban le frasai a scriobh faoin aimsir. Ghlac muid pairt i tasc eisteachta le sraith pictiur a tharraingt. Ansin, d’usaid muid na i-pads le sceal a chruthu le teama ‘An Aimsir’.

Music Maestros!

Music Maestros!

We listened to a Ralph Vaughan Williams piece and responded by creating a percussive accompaniment!

X